Phân Nhiệm Ban CBLC Tháng 06 Năm 2015

Chúa NhậtThứ HaiThứ BaThứ Tư Thứ NămThứ SáuThứ Bảy
31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06
9:00Chị Vân
 Hoàng Linh
 Trương Trang
12:00TNTT
Cô Kim NguyệtChị TriếtCô Ánh NgọcCô Mỹ KhanhChị Huê Chị Triết
Anh Thành
07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06
9:00Kiều Ngân
 Anh Đạt
 Kim Quy
12:00Đỗ Bính
 Hoàng Bính
 Ông Hiến
Chị HuêChị TriếtCô ThụcCô Mỹ KhanhChị Huê Chị Lan
Ông Biểu
14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 20/06
9:00Chị Huê
 Anh Hiền
 Trương Sương
4:00PMMỹ Khanh
 Mai Nhi
 Bảo Trân
Chị HuêChị TriếtCô ThụcChị LanÔng Biểu Ông Hiến
Cô Thục
21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06
9:00Phương Quyên
 Chị Triết
 Chị Vân
12:00Hoàng Linh
 Cô Thục
 Ông Biểu
Chị HuêChị TriếtCô ThụcCô Mỹ KhanhChị Huê Anh Thành
Chị Triết
28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07
9:00Trương Sương
 Hoàng Bính
 Chị Lan
12:00Anh Đạt
 Bảo Trân
 Trương Trang
Chị HuêChị TriếtCô ThụcChị LanÔng Biểu Ông Biểu
Chị Lan
05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07
9:00Đỗ Bính
 Cô Thoa
 Kiều Ngân
12:00Anh Hiền
 Kim Quy
 Mai Nhi
Chị HuêChị TriếtCô ThụcCô Mỹ KhanhChị Huê Cô Thục
Ông Hiến
5/05 06/05 07/05 08/05 09/05
9:00Đỗ Bính
 Kiều Ngân
 Cô Thoa
4:00PMLớp 6
Cô Kim NguyệtChị TriếtCô Ánh NgọcCô Mỹ KhanhChị Huê Ông Hiến
Cô Thục