Bản Tin Mục Vụ Tháng 01-2018

Thư Mục Vụ

Ông Bà Anh Chị Em thân mến,

SỨ ĐIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH 1-1-2018

"Thành Phần Di Dân và Tỵ Nạn là Những Con Người Nam Nữ Tìm Kiếm Hòa Bình"

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Tại sao lại có rất ư là nhiều người tỵ nạn và di dân? Khi nhìn đến Đại Năm Thánh đánh dấu giai đoạn 2000 năm từ lời Thiên Thần loan báo hòa bình ở Bêlem, Thánh Gioan Phaolô II đã vạch ra cho thấy con số gia tăng về những người di tản như là một trong những hậu quả của "tình trạng liên tục xẩy ra các cuộc chiến tranh, các cuộc xung đột, các cuộc diệt chủng và thanh lọc chủng tộc" (5) làm nên đặc tính của thế kỷ 20. Cho đến nay, thế kỷ mới này đã cho thấy vẫn chưa thực sự thay đổi: các cuộc xung đột vũ trang cùng với những hình thức bạo động có hệ thống khác vẫn tiếp tục thúc đẩy tình trạng di chuyển của dân chúng bên trong giới tuyến quốc gia cũng như bên ngoài quốc gia của họ.

Tuy nhiên, dân chúng di tản vì các lý do khác nữa, chính yếu là vì họ "muốn có một đời sống tốt đẹp hơn, và không phải là không thường xuyên cố gắng bỏ lại đằng sau 'nỗi vô vọng' về một tương lai vô hứa hẹn" (6). Họ lên đường để đoàn tụ với các gia đình của họ, hay để tìm kiếm những cơ hội về nghề nghiệp hay học vấn, vì những ai không thể hoan hưởng những quyền lợi này thì sống không được bình an. Hơn nữa, như tôi đã đề cập đến trong Thông Điệp Laudato Si', là đã từng xẩy ra "tình trạng gia tăng thê thảm về con số di dân tìm cách thoát khỏi cảnh nghèo khổ gây ra bởi tình trạng thoái hóa môi sinh" (7).

Hầu hết dân chúng di dân theo các cách thức bình thường. Tuy nhiên, có một số lại theo những nẻo đường khác, chính yếu là vì tuyệt vọng, khi mà xứ sở của họ chẳng còn được an toàn hay cơ hội nữa, và hết mọi đường lối hợp pháp trở nên bất khả thi, bị ngăn chặn hay quá trì trệ.

Nhiều xứ sở đích nhắm đã gặp phải đầy những lời nói dèm pha về những thứ nguy cơ xẩy ra cho nền an ninh của quốc gia, hay phải trả giá mắc mỏ cho việc tiếp nhận những con người mới tới, và vì thế làm ô nhục phẩm giá con người xứng hợp với tất cả những người con nam nữ của Thiên Chúa. Những con người này, bất kể lý do chính trị nào, đang làm dậy lên nỗi sợ hãi về thành phần di dân, thay vì xây dựng hòa bình, là họ đang gieo rắc bạo lực, kỳ thị chủng tộc và bài ngoại, những vấn đề rất đáng quan tâm đối với tất cả những ai chú trọng tới sự an toàn của hết mọi con người (8).

Tất cả những dấu hiệu sẵn có cho cộng đồng quốc tế cho thấy rằng việc di dân toàn cầu sẽ tiếp tục xẩy ra trong tương lai. Một số người coi đó là một mối đe dọa. Về phần mình, tôi xin anh chị em hãy tin tưởng coi nó là một cơ hội để xây dựng hòa bình.

Bằng một ánh mắt chiêm ngắm

Cái khôn ngoan của đức tin là những gì nuôi dưỡng một thứ ánh mắt chiêm ngắm nhận biết rằng tất cả chúng ta đều "thuộc về một gia đình duy nhất, thành phần di dân và dân chúng địa phương tiếp nhận họ, tất cả đều có quyền hoan hưởng những sự vật trên trái đất này, những sự vật có tính chất phổ quát đại đồng, như học thuyết về xã hội của Giáo Hội dạy. Tình liên đới và việc chia sẻ được thiết lập ở chỗ đó" (9). Những lời này gợi lại hình ảnh thánh kinh về một tân Giêrusalem. Sách tiên tri Isaia (đoạn 60) và sách Khải Huyền (đoạn 21) diễn tả thành này với những cổng thành luôn mở ra cho dân chúng của hết mọi quốc gia vào, thành phần dân chúng tỏ ra ngỡ ngàng trước thành ấy và làm cho thành ấy đầy những phong phú. Hòa bình là những gì tối hậu chi phối thành ấy, và công lý là nguyên tắc quản trị cho việc chung sống trong thành này.

Chúng ta cũng cần phải có ánh mắt chiêm ngắm này đối với những thành đô chúng ta đang sống, "một ánh mắt đức tin thấy được Thiên Chúa đang ở trong những ngôi nhà của chúng ta, ở nơi những đường phố và gốc phố, [...] khi nuôi dưỡng mối đoàn kết, tình huynh đệ và ước muốn những gì là thiện hảo, chân thật và công lý" (10) - nói cách khác, hoàn trọn hứa hẹn hòa bình.

Khi chúng ta hướng ánh mắt ấy về những người di dân và tị nạn, chúng ta khám phá thấy rằng họ không đến với bàn tay trắng. Họ mang theo lòng can đảm của họ, các năng khiếu, nghị lực và những hứng khởi, cùng với các kho tàng quí báu của văn hóa họ; nhờ đó họ làm phong phú đời sống của những quốc gia đón nhận họ. Chúng ta cũng thấy được cả tính chất sáng tạo, bền chí và tinh thần hy sinh của vô số cá nhân, gia đình và cộng đồng trên khắp thế giới mở cửa và mở lòng ra cho người di dân và tị nạn, cho dù nguồn lợi khan hiếm.

Ánh mắt chiêm ngắm cũng cần phải hướng dẫn việc nhận thức của những ai có trách nhiệm đối với ích chung và phấn khích họ theo đuổi những chính sách tiếp nhận, "trong giới hạn được phép bằng một ý thức đứng đắn về công ích" (11) - khi nhớ rằng, đó là các nhu cầu của tất cả mọi phần tử thuộc gia đình nhân loại và phúc lợi của từng người.

Những ai nhìn các sự vật như thế mới có thể nhìn nhận những hạt giống hòa bình đã nẩy nở và nuôi dưỡng đà phát triển của chúng. Các thành đô của chúng ta, thường bị chia cắt và phân cực bởi những xung khắc về sự hiện diện của thành phần di dân và tị nạn, nhờ đó mới trở thành những công xưởng của hòa bình.

Sinh Hoạt & Tin Tức Giáo Xứ


PHỤNG VỤ VÀ SINH HOẠT THÁNG 1, 2018
Ngày 1/1/18    Lễ Mẹ Thiên Chúa (Không Buộc) B.  Ngày Thế Giới cầu cho Hòa Bình.
Ngày 7/1/18    Chúa Nhật: Lễ HIển Linh. Lễ Trọng
            -  Tân Hội Đồng Giáo Xứ Nhậm Chức (Niên Khóa: 2018-2021).
Ngày 8/1/18    Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa.  Lễ Kính.
Ngày 14/1/18  Chúa Nhật II Quanh Năm.  B 
            *  Tuần Lễ Cầu Nguyện cho các Ki-tô Hiệp Nhất. 
Ngày 21/1/18  Chúa Nhật III Quanh Năm.  B
Ngày 28/1/18  Chúa Nhật IV Quanh Năm.  B

TRI ÂN CỰU HỘI ĐỒNG MỤC VỤ & BAN NGÀNH
            Giáo Xứ xin chân thành cám ơn Anh Chị Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ và các thành viên trong niên khóa vừa qua.  Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, anh chị em trong Hội Đồng đã dành nhiều thời giờ, tài năng, sức lực, việc riêng tư của gia đình . . . .  tới phục vụ cho Giáo Xứ.  Sự quảng đại hy sinh và dấn thân của anh chị em đã làm cho bộ mặt của Giáo Xứ nhiều mới mẻ về tinh thần lẫn vật chất.  Và, cũng chính nhờ đó mà Thiên Chúa và Mẹ Fatima đã tuôn đổ xuống trên Giáo Xứ chúng ta muôn phúc lộc trong mấy năm vừa qua, đặc biệt năm Kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
            Xin Thiên Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho anh chị em và gia đình.  Xin anh chị em tiếp tục phục vụ cho Giáo Xứ và cùng cộng tác với Tân Hội Đồng Mục Vụ.   

 


CÁC THÀNH VIÊN TÂN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ NIÊN KHÓA 2018-2021.
            Dười đây là danh sách thành phần Hội Đồng Mục Vụ niên khóa 2018-2021:
            Chủ Tịch                                 Phạm Ngọc Trang
            Phó C.T nội vụ 1:                    Nguyễn Phi Hùng
            Phó C.T nội vụ 2:                    Nguyễn Vũ Lễ
            Phó C.T Ngoại Vụ:                 Phan Quốc Hoan
            Thư Ký:                                  Trương Sương
            Thủ Quỹ:                                 Nguyễn Kim Lan
            Chủ Tịch H.Đ.T.Chánh           Nguyễn Q. Phan
            TB. Gây Quỹ                          Nguyễn Văn Hương


KÊU GỌI HIỆP NHẤT VÀ CỘNG TÁC.
            Trong thời gian chuyển tiếp giữa Cựu và Tân Hội Đồng Mục Vụ của giáo xứ, chắc chắn có những thay đổi và lủng củng trong các sinh hoạt.  Giáo Xứ xin tha thiết kêu gọi sự rộng lượng và quảng đại kiên nhẫn và thông cảm cho tất cả anh chị em trong Hội Đồng.  Tân Hội Đồng cần có một thời gian để thu xếp công việc và ổn định việc sắp xếp nhân sự vào các Ban Ngành cho tốt đẹp,  để công việc chung không bị ngãng trở. 

            Giáo xứ, một lẫn nữa, xin tất cả anh chị em cầu nguyện cho Tân Hội Đồng và các Ban Ngành niên khóa 2018-2021.  Xin cùng cộng tác và hỗ trợ các sinh hoạt và hoạch định của Hội Đồng đưa ra để xây dựng giáo xứ.  Do đó,  khi Hội Đồng có kêu gọi anh chị em giúp đỡ, xin tiếp tay với Hội Đồng hoàn thành những chương trình đã được phác họa và bổ quyết chung. 

THU ĐÈN GIÁNG SINH & DỌN TẦNG LẦU 2 CỦA KHU NHÀ THỜ.
            Sau lễ Hiển Linh thì Mùa Giáng Sinh chấm dứt, các đèn và hang đá sẽ thu dọn để cất đi cho Mùa Giáng Sinh năm tới.  Giáo xứ cũng sẽ thu dọn vá cất tất cả những đèn điện và hang đá.  Cần nhiều anh chị em giúp thu dọn hang đá.  Khi nào thu dọn, xin anh chị em hy sinh tới giúp.
            ***  Ngoài ra, vì nhu cầu cần thiết cho các công việc của Giáo Xứ, cũng như cần nơi để giữ một số tài liệu, đồ điện Giáng Sinh, và đồ trang trí cho các hoạt cảnh hay văn nghệ, hay cho tầng lầu sạch sẽ và gọn gàng hơn, hầu khi cần dùng tới các vật liệu . . .   không mất thời giờ tìm kiếm . . .  ! 
            Do đó, trong tuần tới hay ít tuần lễ nữa, khi khí hậu ấm áp hơn, Giáo xứ xin kêu gọi tất cả anh chị em nào có thể tới giúp vào ngày Thứ 7, hoặc ngày trong tuần không đi làm, hay đã về hưu mà còn khỏe mạnh . . .  xin tới giúp thu dọn và sửa chữa một số phòng trên lầu để có thể xử dụng cho công việc chung.  BẮT ĐẦU TỪ TUẦN NÀY, trừ khi Khí Hậu xấu.  


LỊCH GIÁO XỨ 2018
            Lẽ ra Lịch Giáo Xứ 2018 đã phát hành ra trong dịp Giáng Sinh 2017 vừa qua, nhưng vì Tân Hội Đồng Mục Vụ chưa có đầy đủ danh sách trong các thành phần của Hội Đồng và các Ban Ngành.  Hy vọng trong một ít ngày tới Giáo Xứ sẽ hoàn tất Lịch 2018 và sẽ gửi tới mỗi gia đình của tất cả anh chị em trong Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima.
            Nếu Hội Đoàn, Đoàn Thể nào cần sửa chữa và thêm bớt gì qua kinh nghiệm năm vừa qua, xin vui lòng cho Cha, Hội Đồng Mục Vụ biết ngay để kịp sửa chữa trước khi in. 


VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG MỤC VỤ.
            Nhân dịp bầu tân Chủ Tịch và thành lập Hội Đồng Mục Vụ mới, Giáo Luật  (No. 536, số 2) nhắc nhớ cho chúng ta về vai trò của Hội Đồng Mục Vụ như sau:   "Hội Đồng Mục Vụ chí có quyền TƯ VẤN, và được điều hành theo các quy tắc do Giám Mục giáo phận đã ấn định." 
            Trong Giáo Luật (No. 532) nói :  :"Cha Sở là người Đại Diện của Giáo xứ chiếu theo quy tắc luật định". 
            Như vậy, chúng ta rõ vai trò của Cha Sở là Đại Diện chính thức trên pháp luật chứ không phải một ai khác.  Nếu có ai được đại diện nhân danh Giáo Xứ thì phải được sự ủy thác của Cha Xứ, khi Cha Sở vì một cách nào đó không thể đại diện được.  Thứ đến, bất cứ nhân viên nào, dù Chủ Tịch., cũng chỉ là những người CỐ VẤN cho Cha Sở thôi chứ không phải là người quyết định.  Liên quan tới vấn đề điều hành Giáo Xứ, đặc biệt về Tài Chánh, các nhân viên của 2 Hội Đồng: Mục Vụ và Tài Chánh không ai có thẩm quyền cho hoặc quyết định mua bán gì, nếu không được sự đồng ý và biết trước của Cha Sở: Vì "  Ngài phải lo để mọi tài sàn của giáo xứ được quản lý theo quy tắc của các điều theo Giáo Luật  số 1281-1288." (GL No. 532).


ĐẶC SAN KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA VÀ KỶ NIỆM 16 NĂM THÀNH LẬP  GIÁO XỨ.
            Với 2 mục đích rõ ràng, Giáo Xứ cố gắng ra một Đặc San để Kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima, và dịp Kỷ Niệm 16 Năm Thành Lập Giáo Xứ (2001 -2017), cho dù ngày giờ không hoàn toàn đúng nhưng cũng là một thời điểm đặc biệt để chúng ta ghi nhận lại giòng lịch sử của Giáo Xứ và những sinh hoạt, hồng ân Thiên Chúa dành cho mỗi người, hay gia đình, hoặc cho Giáo Xứ. 
            Ban Biên Tập Kỷ Yếu Giáo Xứ  xin tha thiết kêu gọi toàn thể anh chị em: trẻ hay già cũng có thể đặt bút viết nên những tâm tình ca ngợi, tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ, sớm bao nhiêu có thể để kịp phát hành vào dịp Giáng Sinh hay đầu năm mới 2018. Những bài viết có thể bằng tiếng Việt hay tiếng Anh cũng được.  Xin gửi về cho Ban Kỷ Yếu Giáo Xứ qua Email.


CÁM ƠN
Giáo Xứ xin chân thành cám ơn: 
1.  Anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, cũng như các Giáo Khu và các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Ban Ngành, một số anh chị em tình nguyện đã tích cực hy sinh trong những ngày qua cho sinh hoạt của Giáo Xứ, đặc biệt dịp Đại Lễ Giáng Sinh.
2/  Anh chị em trong Ban Bếp, Ban Bảo Trì, Anh Chị Em Ban Phụng Vụ và Thừa Tác Viên Thánh Thể, cũng như anh chị em trong Lê-giô đã thăm viếng và đem Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân hằng tuần, Thày Cô trong Trường Giáo Lý/Việt Ngữ, Ban Sổ Sách, các Ca Đoàn và các Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể và nhiều anh chị em tình nguyện khác . . .  đã cố gắng hy sinh phục vụ Giáo Xứ và tha nhân trong Mùa Giáng Sinh 2017 vừa qua. 
            Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả anh chị em đời này và đời sau trên Thiên Đàng. 
PHÂN ƯU.
            Giáo xứ xin chân thành phân ưu cùng quý gia đình các anh chị em mới có người thân qua đời trong tháng 11, 2017.
            Xin vì công nghiệp Cứu Chuộc của Chúa Giê-su Kito ban cho Linh Hồn người thân yêu của anh chị em  được tha thứ tội lỗi và về hưởng hạnh phúc Thiên Đàng với Chúa và Đức Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng.
KÊU GỌI GIÚP BAN BẾP.
            Trong suốt bao nhiêu năm qua, Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima đã được sự chúc phúc đặc biệt của Thiên Chúa và Đức Mẹ Fatima.  Một trong những đặc biệt đó là Giáo Xứ không mang những nợ lần với ai.            Nhìn lại tiến trình của Giáo Xứ, sồ tiền chúng ta có đây là do nhiều nguồn lợi khác nhau qua hy sinh cố gắng của nhiều anh chị em trong suốt mấy chục năm qua.  Tiền giáo xứ có không tự nhiên từ trời rơi xuống nhưng từ những vất vả tần tảo của anh chị em giáo hữu làm nên.  May mắn chúng ta có Hội Trường cho thuê cuối tuần và bán quán mỗi cuối tuần.  Thêm vào đó là tiền quyên góp trong các Thánh Lễ. 
            Nhìn vào thực tế hôm nay, tiền quyên góp trong các Thánh Lễ KHÔNG đủ để chi phí, nếu không có thêm tiền cho thuê Hội Trường và bán quán mỗi tuần.  Việc thuê mướn Hội Trường năm nay thấy chậm lại và ít đi vì có nhiều Hội Trường cho thuê ở chung quanh Giáo Xứ.  Do đó, nguồn lợi mà chúng ta có thể lấy công làm lời là bán quán ngày Chúa Nhật.   Tuy nhiên, số người phục vụ bếp vừa ít lại còn lớn tuổi nữa.  Do đó, Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh và Ban Bếp tha thiết kêu gọi anh chị em nào có khả năng và thời giờ (một vài tiếng cũng được),  tới giúp  bếp vào Thứ 7 và sáng Chúa Nhật.  Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho anh chị em đời này và đời sau.
 CẦU CHO BỆNH NHÂN GIÁO XỨ.
            Trong Giáo Xứ hiện có những anh chị em đang yếu bệnh trầm trọng hay vì tuổi già không thể tới tham dự Thánh Lễ với Cộng Đoàn được, xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho các anh chị em bệnh được mau lành bệnh, nếu đẹp ý Chúa, và cho được sống những ngày tuổi già bình an và thánh thiện. 


page"--> >