Phân Nhiệm Thánh Lễ 2014 - 2015

Chú thích:
Số ĐEN: ngày trong tháng
Số XANH: số ngày có lớp trong năm
Nhấn vào Lớp XX để lấy bài đọc.

ThángTuần ITuần IITuần IIITuần IVTuần V
09 07/2

TNTT
14/3

Lớp 11

Missio Christi
21/4

Lớp 10
28/5

Lớp 9
 
10 05

Quan Thầy Giáo Xứ
9:00AM Cung Nghinh Mẹ
10:00AM Thánh Lễ
12/6

Lớp 8

Missio Christi
19/7

Lớp 5
26/8

Lớp 2

9:00AM Cung Nghinh Mẹ
 
11 02/9

Lớp 7
09/10

Lớp 9

Missio Christi
16/11

Lớp 4B
23/12

Lớp 6
30

Thanksgiving
12 07/13

Lớp 3
14/14

Lớp 10

Missio Christi
21/15  Ngày Hòa Giải

Lớp 4A
28

Nghỉ Giáng Sinh
 
01 04/16

Lớp 8
11/17

Lớp 11

Missio Christi
18/18

Phụ Giáo
25/19

Lớp 2
 
02 01/20

Lớp 7
08/21

Lớp 8

Missio Christi
15

Nghỉ Tết
22/22

Lớp 5


Ghi Danh 2015-2016
03 01/23

Lớp 4B
08/24

Lớp 9

Missio Christi
15/25

Lớp 7
22/26  Ngày Hòa Giải

Lớp 6
29/27

Lớp 3
04 05

Nghỉ Lễ Phục Sinh
12/28

Lớp 10

Missio Christi
19/29

Lớp 5
26/30  Ngày Quê Hương

Lớp 4A
 
05 03/31

Lớp 6

9:00AM Cung Nghinh Mẹ
10/32  Ngày Hiền Mẫu

Lớp 11

Missio Christi
17/33  Rước Lễ Lần Đầu

Lớp 3
24 Bế Giảng

Giáo Viên
31

Cung Nghinh Mẹ

Ngày Hòa Giải: TNTT phụ trách cho các em xưng tội theo ngành.

Ngày Thêm sức: 20-06-2015