Lịch Trình Niên Khóa 2014 - 2015

Chú thích:
Số ĐEN: ngày trong tháng
Số XANH: số ngày có lớp trong năm
Họp toàn Ban VHGD: thầy cô, phụ giáo, ban điều hành, huynh trưởng, đại diên Hội PHHS
Họp Ban Điều Hành

ThángTuần ITuần IITuần IIITuần IVTuần V
08 03

Ghi Danh
Safe Environment
10

Ngày Thánh-Mẫu
17

Ghi Danh
Họp Ban VHGD
24

Khai Giảng
31/1

Họp Phụ Huynh

Họp Ban Điều Hành
09 07/2

Họp Ban VHGD
14/3

Fire Drill
21/4

Fun Day!
Ngày Hòa Giải
28/5

Họp Ban Điều Hành
 
10 05

Quan Thầy Giáo Xứ
9:00AM Cung Nghinh Mẹ
12/6

Lockdown Drill
Họp Ban VHGD
19/7 26/8

9:00AM Cung Nghinh Mẹ
Họp Ban Điều Hành
 
11 02/9

Họp Ban VHGD
09/10 16/11 23/12

Họp Ban Điều Hành
30

Thanksgiving
12 07/13

Họp Ban VHGD
14/14 21/15

Tĩnh Tâm
Ngày Hòa Giải
Họp Ban Điều Hành
28

Nghỉ Giáng Sinh
 
01 04/16

Thi giữa năm
11/17
18/18

Họp Ban VHGD
25/19

Họp Ban Điều Hành
 
02 01/20

Fun Day!
08/21

Fire Drill
15

Nghỉ Tết
22/22

Họp Ban VHGD


Ghi Danh 2015-2016
03 01/23 08/24 15/25

Lockdown Drill
Họp Ban VHGD
22/26

Tĩnh Tâm
Ngày Hòa Giải
29/27
04 05

Nghỉ Lễ Phục Sinh
12/28 19/29

Họp Ban VHGD
26/30

Ngày Quê Hương
 
05 03/31

9:00AM Cung Nghinh Mẹ
10/32

Ngày Hiền Mẫu
17/33

Họp Ban VHGD
24

Bế Giảng
31

Cung Nghinh Mẹ