Danh Sách Giáo viên 2014-2015

LớpGiáo LýPhụ Giáo Việt NgữPhụ Giáo
Mẫu Giáo Cô Hoàng Quyên Cô Trang Mộng Thường
 
  Cô Trang Mộng Thường Cô Ngô Mỹ
1 Cô Đoàn-Phạm Linh Cô Phan Cindy
Cô Trần Thị Huyền
  Cô Nguyễn Thị Thu Vân Trưởng Nguyễn Hoàng Sơn
2 Cô Nguyễn Tuyết Nhung Cô Lê Thùy Trang   Cô Huỳnh Ngọc Linh Thầy Nguyễn Sơn
Cô Bùi Bích Uyên Amy
3 Cô Lê Thanh Trang Thầy Trương Phụng Jason   Cô Võ Thanh Nguyên Cô Trần Kim Liên
Cô Đinh Kim Phượng
4a Cô Lê Thủy Cô Phạm Thụy Judy
 
  Cô Mai Yến Nhi Cô Đỗ Minh Trang
4b Thầy Đỗ Minh Tiến Cô Lê Ann
 
  Cô Nguyễn Thị An Cô Phạm Thụy Judy
5 Thầy Trần Công Chánh Thầy Nguyễn Minh   Thầy Hoàng Ngọc Phú Cô Hoàng Jennie
Cô Hoàng Thủy Tiên
6 Cô Nguyễn Hồng Yến  
 
  Cô Hoàng Kim Yến Thầy Nguyễn Văn Andrew
7 Thầy Lê Duy Thịnh Trưởng Hồ Trâm
 
  Cô Nguyễn Thị Thanh Thầy Nguyễn Quốc Toàn
8 Thầy Hà Thanh (Tom) Thầy Đinh Timothy
 
  Thầy Khổng Tuấn Thầy Đinh Timothy
9 Cô Trần Kim Quy Cô Đoàn Trâm Anh   Trưởng Đỗ Bá Trần Cô Trần An
Thầy Nguyễn Peter
10 Thầy Mai Thanh Tùng Thầy Phan Duy Kevin
 
  Thầy Lê Minh Hiếu  
11 Cô Lê Ánh Tuyết Thầy Bùi Anh Quốc
 
  Thầy Trần An