Trang Nhà Giáo Khu Ban Nghành Đòan Thể


CHA CHÁNH XỨ THẦY PHÓ TẾ
       
Gioan Êudê Micae
Trần Đình Diễm, CMC Hoàng Michael Qúy
  817-446-3980    
409-332-1204(c) 817-793-7317
JohnDiem2002@yahoo.com MichaelQuyHoang@gmail.com
  Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima Nhiệm Kỳ 2018-2021  
Chủ Tịch HĐMV Ông Phạm Ngọc Trang 817-907-8820 tnpham52@yahoo.com
Phó Nội Vụ I Ông Nguyễn Phi Hùng 817-734-6753  
Phó Nội Vụ II Anh Nguyễn Vũ Lễ 682-559-5254 nguyenvule61@yahoo.com
Phó Ngoại Vụ Anh Phan Quốc Hoan 682-583-4593 pphanpthai@yahoo.com
Thủ Quỹ Nguyễn Kim Lan 817-996-9364 kimlan3@hotmail.com
Thư Ký I Anh Nguyễn Vinh 817-683-7782 osuok88@sbcglobal.net
Thư Ký II Anh Trần Chính 401-605-4518 petertrantho@yahoo.com
       
       
  HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH  
       
Chủ Tịch Ông Nguyễn Phan 817-505-6439
Phó Nội Vụ Ông Nguyễn Cẩn 817-308-7723 Randyoldman54@yahoo.com
Phó Ngoại Vụ Ông Trần Phong 817-845-1394 PhongVan1962@yahoo.com
       
  Ban Phụng Vụ  
       
Trưởng Ban Phụng Vụ Ông Đinh Hồng Thanh 817-721-4925 DinhHongThanh@hotmail.com
a) Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể Anh Trần Kim Phong 817-845-1394  
b) Ban Công Bố Lời Chúa Anh Trần Văn Hiền 682-472-8805 htd570@yahoo.com
c) Ban Giúp Lễ Ông Nguyễn Phi Hùng 817-734-6753  
d) Ban Trang Trí Thánh Đường Ông Nguyễn Phi Hùng 817-734-6753  
e) Ban Cắm Hoa Chị Trương Thảo 817-229-2437  
f) Ban Xướng Kinh Chị Nguyễn Thi Huê 817-721-8077  
g) Ban Tiến Hoa Chị Hoàng Linh 817-718-7124  
       
  Ban Văn Hóa  
       
Trưởng Ban Văn Hóa Anh Lê Minh Hiếu 682-208-4321  
a) Ban Giáo Lý Anh Nguyễn Cao 817-808-8243  
b) Ban Việt Ngữ Anh Lê Minh Hiếu 682-208-4321  
c) Ban Bảo Vệ Trẻ Em Ông Trần Lợi 817-247-0940  
d) Hội Phụ Huynh Học Sinh Anh Nguyễn Văn Hương 817-705-1937  
       
  Ban Văn Nghệ/Tiến Hoa  
       
Trưởng Ban Văn Nghệ/Tiến Hoa Chị Hoàng Linh 817-718-1724  
a) Ban Âm Thanh/Ánh Sáng Anh Phạm Chính 817-404-7305  
b) Ban Quay Phim/Chụp Hình Ông Dặng Văn Nhâm 682-208-4321  
c) Ban Nhạc Anh Nguyễn Vinh 817-683-7782 osuok88@sbcglobal.net
d) Ban Thông Tin/Mạng Lưới Anh Đinh Trung 817-729-3192 tomtdinh@yahoo.com
       
  Các Ban Ngành Khác  
       
Ban Trật Tự Trong/Ngoài Nhà Thờ Anh Nguyễn Vũ Lễ 682-559-5254  
Ban Kiến Thiết̀ Anh Bùi Đức Lập 817-343-4446  
Ban Bảo Trì̀ Ông Đỗ Đình Trưởng 817-449-3465  
Ban Xã Hội Anh Khổng Tuấn 817-937-7675  
Ban Tương Tế/Nghĩa Trang Anh Bùi Đình Ngọc 817-715-7104  
Ban Tiếp Tân Cô Hoàng Mỹ Khanh 817-896-8369