Bí Tích Rửa Tội

MỘT MẦU NHIỆM ĐA DẠNG

(tài liệu dành cho Gia Đình đọc trước)

1. Phép Rửa Tội
tháp ta vào cộng đoàn
của niềm tin
Trong thế giới quá hỗn tạp này, chúng ta có được một Cộng Đòan nâng đỡ nhau là một hồng ân. Chúng ta thường cảm nhận được cộng đoàn này nơi giáo xứ chúng ta, nhưng chúng ta còn thộc về một cộng đoàn rộng lớn hơn nhiều. Sách Giáo Lý Giáo hội Công Giáo nhắc nhở chúng ta rằng, Phép Rửa tháp nhập chúng ta vào “Một Dân tộc của Thiên Chúa trong Giao ước mới, vượt qua mọi ranh giới tự nhiên và con người thuộc mọi dân tộc về văn hóa, chủng tộc và phái tính”

2. Phép Rửa Tội
ban tặng ta một danh hiệu
Việc ban tặng một danh hiệu này không chỉ bao gồm việc gia đình đặt cho con trẻ một tên riêng được nhắc đến trong Thánh Kinh về tình yêu thương Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta: “Ta đã gọi tên con, con là của Ta” (Isaiah 43:1) nhưng chúng ta còn được gọi là một Tín Hữu trong suốt cuộc sống chúng ta. Đây là một đặc ân, vừa có quyền lợi vừa có trách nhiệm.

3. Phép Rửa Tội
nói lên sự từ bỏ tội lỗi
Tội lỗi hiện hữu trong thế gian này. Điều này không phải nghi ngờ gì. Như truyện ông Ađam và bà Evà được tường thuật trong Thánh Kinh: Ngay từ khởi đầu lịch sử nhân loại, con người đã khước từ Ân Sủng và Tình Yêu mà Chúa ban nhưng không. Tội lỗi còn ghi lại trong lịch sử nhân loại. Con trẻ được sinh ra trong điều kiện như thế của con người. Cũng như chúng ta, con trẻ, bị ảnh hưởng tội Tổ như bởi cái thế giới mà chúng ta đang sống.

Giáo Lý Công Giáo về tội nguyên tổ diễn tả thân phận bất toàn của con người, được sinh ra trong một thế giới không tránh được ảnh hưởng của tội ngày từ lúc đầu. Xu hướng con người luôn là ích kỷ và “cái tôi”.

Thánh phaolô nói: Trong con người chúng ta luôn có một cái gì làm chúng ta chọn điều chúng ta không muốn chọn. Điều đó không phải vì chúng ta sinh ra đã có xu hướng xấu, nhưng chúng ta sinh ra đã có khả năng chọn điều xấu. Hiển nhiên là do tội nguyên tổ mà mọi người chúng ta đều phải cần có Ơn Cứu Chuộc của Chúa Kitô.
 
4. Chúng ta Hân hoan
vì được Chúa chọn
:
   Việc rửa tội cho một trẻ em tự căn rễ không phải về quyết định chúng ta làm cho Chúa nhưng về quyết định Chúa làm cho chúng ta. Nơi giếng rửa tội chúng ta hân hoan mừng ân sủng và ơn Cứu độ Chúa ban.

5. Phép Rửa Tội
Ban Ân Sủng
Bí tích Rửa Tội (cũng như các bí tích và cả cuộc sống) là Ân Sủng. Một trong những thiếu sót là khi nói về Ân Sủng, chúng ta không biết rõ Ân Sủng là gì? Ân sủng là sự liên kết với Thiên Chúa, là một cách thế Chúa chia sẻ sự sống với chúng ta. Ân sủng chính là sự sống, là tình yêu mãnh liệt, là sức mạnh của Thiên Chúa trong chúng ta, giúp chúng ta nên một với Người, tiếp tục lớn lên mỗi ngày để càng ngày càng trở nên con người mà Chúa muốn dựng nên. Vì Chúa hiện diện nơi chúng ta bằng nhiều cách thế, nên Ân Sủng cũng có ở mọi nơi. Bảy Bí tích là những cách tán tụng sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta, nên Ân Sủng được ẩn sâu và làm mới lại bằng những dấu đặc biệt trong khi cử hành các bí tích. Khởi đầu một cuộc sống mới trong Chúa Kitô.Ý nghĩa chính yếu của bí tích Rửa tội được diễn tả ngay lúc bắt đầu nghi thức, khi Linh Mục mời gọi mọi người hiện diện cùng hợp với ngài khẩn cầu Chúa Kitô âu yếm đoái nhìn đến em bé, nhờ Mầu Nhiệm T�� Nạn và Phục Sinh của Người, rửa sạch em trong ánh sáng, ban cho em cuộc sống mới của Phép Rửa Tội và đón nhận em vào Hội Thánh. Có nhiều nghi thức trong khi rửa tội (những dấu hiệu và các bài Sách Thánh) đều đề cập đến sự chết, sự sống lại, khởi đầu một cuộc sống mới, một đời sống tràn đầy Chúa Thánh Thần và một cuộc sống quyết tâm theo Chúa Kitô.


*******


BẢY BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH

CHÚA GIÊSU THIẾT LẬP 7 BÍ TÍCH:

Thiên Chúa muốn thông ban chính sự sống Người cho chúng ta. Bảy cách sâu thẳm nhất mà Người hoạt động trong Hội Thánh là các Bí tích. Bảy Bí tích này phát nguồn từ:

1. Cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu như đã tường thuật trong Thánh Kinh
2. Truyền thống của Giáo Hội từ thời các Thánh Tông Đồ
3. Cùng sự khôn ngoan, giáo huấn, và thực hành, trải qua nhiều thế kỷ dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần.

Vì Giáo Hội mỗi ngày mỗi phát triển và lớn mạnh, người công giáo nhận thức được bảy cách thế Chúa Giêsu tỏ ra cho họ về tác động của ơn Chúa trong các giai đọan của đời sống họ. gọi là Bảy Bí Tích:

1. Chúa Giêsu đem nhân loại đến đời sống mới
2. Chúa Giêsu chia sẻ quyền năng Thần linh của Người
3. Chúa Giêsu tự hiến mình vì yêu thương
4. Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi
5. Chúa Giêsu chữa lành tật bệnh
6. Chúa Giêsu ban phát những nhu cầu tinh thần cho ta
7. Chúa Giêsu trung thành với Thiên Chúa Cha

Bảy việc làm này của Chúa Giêsu đã trở thành nghi thức qua nhiều thời đại và đã trở nên những Bí Tích chính thức của Giáo Hội Công Giáo, giúp Giáo Hội tưởng niệm sự sống, sứ vụ và sứ điệp của Chúa Giêsu và không ngừng tưởng nhớ sự hiện diện sống động của Người trong ta. Những bí tích này không chỉ là những nghi thức con người lập nên, nó khác hơn mọi nghi thức trần thế mà chúng ta thường thấy. Người Công Giáo tin rằng: Trong và qua các bí tích, chính Chúa Giêsu đã hành động để ban sự sống mới, tha thứ tội lỗi, ban Thịt Máu Người, chữa lành bệnh, liên kết và hiến tế. Nhờ Chúa Thánh Thần, ân sủng nhờ tác động của Chúa Giêsu thêm sức mạnh cho chúng ta. Các bí tích có thể biến đổi chúng ta và thế giới do quyền năng của Chúa. Chúng ta phải được chuẩn bị và tích cực tham dự các bí tích để ân sủng của Chúa tăng thêm sức mạnh cho chúng ta, không có sự cộng tác của chúng ta thì ơn thánh không có tác dụng. Do vậy, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo đã định nghĩa các Bí Tích là:“Những dấu hiệu hữu hiệu của ân sủng do Chúa Kitô thiết lập và được trao lại cho Giáo Hội để ban sự sống thần linh cho chúng ta. Các nghi thức hữu hình để cử hành các bí tích thì nói lên và thực hiện những ân sủng riêng của mội bí tích. Các bí tích mang lại hoa trái nơi những người lãnh nhậncác bí tích với những chuẩn bị cần phải có.” (1131)

BẢY BÍ TÍCH CỦA CHÚNG TA

Ba bí tích gia nhập Kitô giáo: Rửa tội - Thêm Sức – Mình Thánh Chúa đem những phần tử mới vào cộng đoàn Đức Tin. Trong bí tích Rửa Tội, nước của sự tái sinh là những dấu chỉ của sự chết và sự sống: người được rửa tội chết cho tội lỗi và sống trong Đức Kitô. Trong bí tích Thêm sức, việc xức dầu Thánh nhắc nhở về ơn Chúa Thánh Thần ta đã lãnh nhận đầu tiên khi chịu phép rửa tội và tăng cường sự liên kết của chúng ta với Giáo Hội. Trong bí tích Mình Thánh Chúa, chúng ta đón nhận Mình và Máu Chúa Kitô để lớn lên và trở nên Nhiệm Thể của Người trong thế giới. Bí tích Hòa Giải và Xức dầu bệnh nhân là hai bí tích chữa lành. Giáo hội cử hành bí tích Hòa giải để mọi người luôn được liên kết với Chúa và với nhau. Việc hòa giải nhằm chữa bệnh tâm linh, thứ tha các thiếu sót và tội chúng ta. Trong bí tích Xức dầu bệnh nhân, Giáo Hội xức dầu Thánh và cầu nguyện để những ai đau yếu về thể lý được chữa lành phần xác, và được sức mạnh phần hồn. Hai bí tích Phục Vụ (Sacraments of Service) là bí tích Truyền Chức Thánh và Hôn phối. Giáo Hội nhắc nhở chúng ta về ơn gọi làm người để phục vụ người khác. Trong bí tích Truyền Chức Thánh – qua lời cầu nguyện, việc đặt tay và xức dầu, con người được thánh hiến để phục vụ Giáo Hội trong chức Linh Mục. Phép Hôn Phối nói lên tình yêu giữa một người nam và một người nữ, cũng như lời hôn ước yêu thương nhau và phản ảnh tình yêu của Chúa đối với nhân loại trong cả Giáo Hội.

NGHI THỨC VÀ DẤU HIỆUCỦA
BÍ TÍCH RỬA TỘI

Đời sống chúng ta có biết bao nhiêu là biểu tượng và dấu hiệu. Chúng ta cứ tưởng tượng mọt đôi vợ chồng, lấy nhau đã 35 năm, tay trong tay đi dạo trong một công viên, việc họ cầm tay nhau nói lên điều gì? Chia sẻ khó khăn? Làm hòa? những thách đố của Cha mẹ? Hạnh phúc? Mơ ước hiện tại và tương lai? Có lẽ đó là tất cả và còn nhiều hơn thế nữa. Biểu tượng là cách thế để chúng ta diễn đạt những cảm nghiệm thân thương nhất đồng thời biểu tượng còn nói lên ý nghĩa sâu xa hơn về những cảm nghiệm ấy. Việc đôi vợ chồng cầm tay nhau đi trong công viên diễn tả những cảm nghiệm quí báu trong quá khứ, và cũng chính những cử chỉ ấy còn nói lên những cảm nghiệm mang đầy ý nghĩa giúp họ đi sâu vào thực thế của tình yêu. Nghi thức Rửa tội cũng có những việc làm và dấu hiệu như vậy:


Làm dấy Thánh Gía: Cha mẹ và người đỡ đầu cũng được mời gọi để cùng với linh mục làm dấu Thánh Gía trên trán em bé. Một dấu ấn trên một vật là để chỉ xuất xứ hay quyền sở hữu. DấuThánh là dấu chỉ chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Có thể nói đó là cái thẻ hay căn cước của người Kitô hữu. Qua việc kính cẩn vẽ hình Thánh Gía trên trán em bé, chúng ta đón nhận em vào cộng đoàn thế giới mà thánh giá là dấu chỉ riêng biệt của chúng ta. Hay nói cách khác, từ nay em bé – cũng như mọi người đã được rửa tội - sẽ không vác Thánh gía một mình. Đây cũng là một lời hứa chắc chắn trong suốt cuộc sống rằng sự phục sinh của Chúa Kitô mà chúng ta được thông phần cũng xuất phát từ cây thánh gía.·

Xức dầu: Xức dầu là dấu chỉ tiếng Chúa mời gọi của người Do Thái từ xa xưa - một dấu chỉ để nói lên việc Chúa đã chọn con người tham dự vào công việc của Người. Qua bí tích Rửa Tội, Chúa Thánh Thần ở trong em bé là người đã được mời gọi để nên thành phần dân thánh của Người. Dầu Thánh được xức trên ngực em bé để xin Chúa Kitô ban sức mạnh khi được rửa tội. Đời sống của người theo Chúa đôi khi cũng khó khăn, nhờ bí tích rửa tội em bé sẽ nhận được sức mạnh của Chúa khi em cần đến. Tiếp theo là dầu có mùi thơm được làm thành bởi dầu ôliu và dầu hương mộc được xức trên đầu là dấu chỉ được tăng thêm sức mạnh để sống cuộc sống người theo Chúa Giêsu trong tước hiệu tư tế, tiên tri và vương đế, là đem Chúa đến cho thế giới chưa biết Chúa, vững mạnh nói lên sự thật về tình yêu của Chúa, phục vụ người nghèo khổ bằng sự cảm thương. Trong lời kinh tiếp sau việc xức dầu, Giáo hội nói lên niềm hi vọng của mình cho con trẻ.·

Đổ nước: Đổ nước, tất nhiên, là dấu hiệu chính yếu của bí tích Rửa tội. Nước là dấu chỉ của cả sức sống sung mãn, cả sự chết chóc và tàn phá. Trong thiên nhiên chúng ta cảm nghiệm rõ ràng sức mạnh của nước trong việc nuôi dưỡng và tàn phá sự sống. Nước nuôi sống, nước cứu sống và nước cướp đi sự sống. Việc dùng nước trong khi rửa tội là để nhắc nhở chúng ta về sức mạnh này và để chúng ta cảm nghiệm được việc chúng ta chết với Chúa Kitô và việc chúng ta phục sinh với Ngài trong cuộc sống mới (Romans 6: 3-4)·

Áo Rửa tội: Tấm áo trắng đặt trên em bé vừa được rửa tội là dấu chỉ một tình trạng mới, một phẩm giá mới. Nó diễn tả sự thật là em bé đã mặc lấy đời sống mới của Chúa Kitô và là một tạo vật mới. (Galata 3:27) Trong nhiều thế kỷ đầu tiên, người mới rửa tội thường mặc áo mới để nói cho mọi người về đời sống mới của họ trong Chúa Kitô. Thói quen mặc áo trắng rửa tội xuất phát từ việc làm xa xưa này và như Thánh Phaolô nói về điều này, chúng ta “hãy mặc lấy Chúa Kitô trong suốt cuộc sống chúng ta.” Bạn biết, bạn đã nhận trách nhiệm lo lắng cho con cái về cơm ăn, áo mặc và nhà ở, dấu hiệu này còn là sự nhắc nhở để bạn bao bọc con cái của bạn trong sự yêu thương săn sóc của Chúa Kitô.·

Đốt nến rửa tội: Cây nến rửa tội của con bạn được thắp lên từ cây nến Phục Sinh của Giáo Xứ, dấu hiệu của Chúa Phục Sinh. Dấu hiệu này nhắc nhở mọi người đang qui tụ ở đây rằng con cái của bạn được đón nhận vào Giáo hội để cùng với Giáo hội trở nên “Ánh sáng cho thế gian” (Mt 5:14). Cây nến là một nhắc nhở mạnh mẽ và cụ thể rằng ánh sáng của Chúa Kitô và niềm tin phải được thắp sáng trong cả cuộc sống, ánh sáng soi chiếu cho thế giới tối tăm. Trong một cách thế lạ thường những dấu hiệu của cây nến sáng và áo trắng đoạt được những ý nghĩa của bí tích rửa tội như chúng ta nghe thánh Phêrô nói: “Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương gỉa, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sang diệu huyền”.

NHỮNG CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG

1. Tại sao giáo xứ phải hướng dẫn cho cha mẹ trước khi rửa tội cho con cái?

Con cái được rửa tội trong đức tin của Hội Thánh, tức là đức tin của cha mẹ, của người đỡ đầu, của giáo xứ sở tại, của Giáo hội hoàn vũ và của cách thánh. Ý nghĩa này của Gíao Hội một đôi khi trở nên một bức phông lu mờ đối với điều được coi như một biến cố riêng tư, của riêng gia đình. Do vậy, giáo xứ tập họp một số gia đình lại để gặp gỡ, bàn hỏi và cũng cầu nguyện để nhận ra được tính chất xác thực bao la của bí tích Rửa tội có ý nghĩa gì đối với họ, đối với con cái họ, giáo xứ họ và Giáo Hội. Vì tính cách quan trọng như vậy, nên ngay sau Công Đồng Vaticanô II, nghi thức mới về việc rửa tội cho trẻ em buộc cha mẹ phải tham dự thời gian học hỏi này. Giáo Hội muốn đến với các bậc Cha mẹ dể giúp họ về nhiều vấn đề, nhất là giúp họ thấy được mối tương quan to lớn: Bí tích Rửa tội liên kết chúng ta với đại gia đình nhân loại trong suốt cuộc sống, qua đó chúng ta được nhiều đặc ân và trọng trách.


2. Tại sao bí tích Rửa tội lại cử hành vào lễ ngày Chủ Nhật?

Mục đích là để nối kết vào cộng đoàn giáo xứ rộng lớn hơn. Khi gia đình có thêm một người con thì mọi người trong gia đình đều bị ảnh hưởng vì có thêm một phần tử mới. Gia đình Kitô Hữu cũng (y như) vậy. Những ai đã là thành phần của gia đình Giáo hội cũng đều bị ảnh hưởng bởi phần tử vừ mới gia nhập này và có thêm trách nhiệm: họ được mời gọi để lãnh chúng nhân, để chia sẻ niềm tin của mình co em be, để hướng dẫn em theo Chúa Giêsu, để đỡ nâng trong lúc khó khăn, để chia sẻ lời kinh và việc thờ phượng và để luôn nên gương sáng. Do vậy, đón nhận phần tử mới là trách nhiệm của tất những ai đã được rửa tội, không phải là việc của riêng ai.

3. Ai có thể làm cha mẹ đỡ đầu?

Cha mẹ đỡ đầu là cái gạch nối giữa gia đình và Giáo Hội trong bí tích Rửa tội của em bé. Thói quen có cha mẹ đỡ đầu đã có từ xa xưa trong Giáo Hội. (trong những ngày đầu của các tín hữu, người đỡ đầu được tuyển chọn trong cộng đoàn để khích lệ, nâng đỡ người lớn, trước và sau khi được rửa tội.) Ngoài việc là đại diện cộng đoàn tín hữu, cha mẹ đỡ đầu còn cùng vởi cha mẹ giáo dục em bé trong đức tin bằng việc làm và lời cầu nguyện. Được làm cha mẹ đỡ đầu là một đặc ân của Giáo Hội. Theo Giáo luật (Canon Law #872-874) người làm cha mẹ đỡ đầu ít nhất phải được 16 tuổi và đã lãnh nhận những bí tích nhập Kitô Giáo (Rửa tội, Thêm sức và Mình Thánh Chúa). Người cha hay người mẹ đỡ đầu phải có đời sống đức tin xứng hợp với trọng trách của mình. Cha mẹ đỡ đầu không được là cha mẹ của người được rửa tội. Khi rửa tội chỉ cần một cha mẹ đỡ đầu, tổi đa là hai cỏ thể được ghi trong sổ rửa tội. Trong những trường hợp mục vụ cho phép, một trong hai người đỡ đầu, có thể là một người không công gíao nhưng đã rửa tội có thể là chứng nhân.

PHÉP RỬA TỘI CHỈ LÀ KHỞI ĐẦU

Việc giáo dục con cái về tôn giáo bắt đầu ngay từ lúc mới sinh. Những gì bạn làm cho và với con cái đều giúp để đào tạo con cái trong hình ảnh và đồng dạng với Thiên Chúa. Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta như một người Cha nhân hiền là để đạt một trọng trách nơi Cha mẹ, trong việc hun đúc sự hiểu biết về Thiên Chúa nơi con cái. Chính qua tình yêu thương và sự kiên nhẫn của bạn mà người con sớm nhận ra được tình thương và lòng kiên nhẫn của Chúa. Chính sự tha thứ của bạn mà người con đã sớm hiểu biết được ơn tha thứ và chữa lành của Chúa. Chính vì cùng cầu nguyện với bạn mà con của bạn biết cầu nguyện.

* Làm một bản kê ngày rửa tội của gia đình và ghi vào lịch. Xin nhớ ghi cả những ngày rửa tội của người lớn. Đây là những ngày đặc biệt.

* Nên mừng và coi ngày kỷ niệm rửa tội là ngày đặc biệt của gia đình. Có thể có món tráng miệng đặc biệt sau bữa ăn tối. Nên nói cho con nghe bạn đã chọn tên cho con làm sao. Đem ảnh, áo giây, và nến rửa tội ra xem. Hãy đốt nến rửa tội lên và mời gọi mọi người đọc lại lời hứa khi rửa tội.

* Nói cho con bạn nghe về cha mẹ đỡ đầu và tại sao bạn đã chọn họ, khuyến khích con đến với cha mẹ đỡ đầu cũng như đến với bạn mỗi khi có điều gì thắc mắc về đức tin và sự hiểu biết về Chúa.

* Nói chuyện với nhau. Kể những chuyện về thời gian bạn biết Chúa trong đời sống của bạn. Giải đáp các thắc mắc của con, kể cả những khúc mắc mà chúng không hỏi.

* Cầu nguyện trong gia đình. Năng cầu nguyện và lấy việc cầu nguyện chung như một sinh hoạt bình thường của gia đình: cầu nguyện trước bữa ăn, trước khi đi ngủ, khi vui lúc buồn, sau mỗi lần có truyện tranh cãi, khi trong gia đìnhy có người gặp khó khăn và các dịp đặc biệt như ngày Lễ Tạ Ơn, Kỷ niệm sinh nhật hay chịu phép Rửa Tội.

* Lấy Thánh Lễ làm một biến cố của gia đình. Mỗi tuần chỉ cho con một hoặc hai điều để con theo dõi. Trên đường về nên nói cho con về bài giảng. Trước phần nghi thức tế lễ, nên nói cho con biết trong lời nguyện giáo dân mình có ý cầu nguyện cho ai và mình có ý cầu nguyện gì trước lời nguyện Thánh Thể.

* Cùng nhau lớn mạnh trong việc yêu mến Lời Chúa. Các chiều thứ Bảy nên đọc trước các bài Thánh Thư trong Thánh lễ (ngày Chúa Nhật) Nếu được, nên kể cho con những truyện Thánh Kinh có liên quan đến các bài đọc. Chúa muốn nói gì với gia đình bạn trong cuối tuần này.

* Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo nhắc nhở chúng ta rằng Thánh Thể giúp chúng ta dấn thân cho người nghèo khó. Hãy cùng nhau dọn một bữa ăn cho người nghèo bên cạnh chúng ta, trao tặng áo quần, đồ chơi cho họ, thăm người đau yếu trong nhà dưỡng lão và rộng tay trong việc từ thiện. Khi bạn chia sẻ niềm tin của bạn cho con cái, mối thân tình của bạn với Chúa sẽ được thâm sâu. Khi bạn cung với gia đình cầu nguyện, dâng Thánh lễ và chia sẻ nhũng giá trị kitô giáo, gia đình bạn sẽ lớn mạnh hơn trong tình yêu Chúa và yêu thương nhau.


 


8 CÁCH CHUẨN BỊ KHI RỬA TỘI CHO EM BÉ

1. Nhìn nhận mối thân tình của bạn với Chúa và Giáo Hội. Có những điều gì bạn muốn thăng tiến, chẳng hạn dùng nhiều thì giờ hơn để cầu nguyện, thay một thói xấu bằng một việc làm tốt v.v. Có điều gì cần phải giải quyết với cộng đoàn tín hữu, thí dụ như việc hợp lệ hôn nhân công giáo của bạn hoặc những điều cần phải nói trong bí tích Hòa giải.

2. Cầu nguyện nhiều trong việc chọn người đỡ đầu cho con bạn. Vấn đề là ai sẽ giữ trọng trách là gương mẫu cho con cái bạn trong đời sống Kitô hữu. Ai sẽ là người mà con bạn có thể chia sẻ được những khó khăn khi lớn lên trong xã hội ngày nay. Ai sẽ là người hỗ trợ bạn trong trách vụ là người giáo dục đầu tiên về đức tin Công giáo.

3. Ngày nay, hầu hết các giáo xứ đều có chương trình giúp cha mẹ và người đỡ đầu chuẩn bị khi rửa tội cho con cái. Đây không phải là một chương trình để chúng ta chỉ hiểu một cách “máy móc” về nghi lễ, nhưng là một cơ hội tuyệt vời để tạm xa lìa cái thể giới ồn ào này và để suy nghĩ đến món quà to lớn mà Chúa ban tặng - tức là người con - đến trọng trách và thách đố trước mắt những bậc cha mẹ là người công giáo. Hãy cố tận dụng thời gian này.

4. Viết một thơ cho con và thơ này chỉ được mở nhiều năm sau. Trong thơ, nói cho con biết về cảm nghĩ, hy vọng và ước mơ của bạn khi con lớn khôn phải là người con của Chúa như đã được Chúa mời gọi.

5. Khuyến khích họ hàng cũng làm như vậy. Xin họ hàng gửi cho con bạn những thư tín của niềm hi vọng, hẹn ước, khuyến khích và ước mơ.

6. Nếu họ hàng hỏi ý kiến về quà tặng, đề nghị sách Phúc Âm cho trẻ nhỏ, sách truyện của tuổi trẻ, những CD thánh nhạc. Ngay từ phút đầu tiên, gia đình bạn có thể chia sẻ kinh nguyện, trao đổi về những truyện Gia đình của Chúa. Một trong những câu hỏi đầu tiên bạn sẽ được hỏi trong Nghi thức Rửa tội là: “Ông bà muốn xin Giáo Hội Chúa điều gì cho con trẻ?” Câu trả lời có thể là “Phép Rửa tội” hay “đức tin”, “ơn sủng của Chúa Kitô” “đường vào Giáo Hội” “sự sống đời đời.”

7.
Cha mẹ trao đổi với nhau, có thể đặt câu hỏi: Theo ý anh/em, anh/em trả lời thế nào về cầu hỏi đó: Bây giờ anh/em hỏi gì? 10 năm sau? 25 năm sau?

8. Hai vợ chồng cầu nguyện. Hãy cầu cho con cái của bạn, vẽ hình Thánh giá trên trán Con khi ngủ ban ngày cũng như ban đêm. Sau khi đã được rửa tội cũng cứ tiếp tục làm như vậy.


 
  Xin Quí Vị download "Đơn Xin Rửa Tội",  in ra, điền đầy đủ, và nộp cho Văn Phòng Cha Xứ một tuần trước

 

 

NGHI THỨC RỬA TỘI
(Xin đối đáp với Chủ Lễ)

1. Chủ Tế: Ông Bà đặt Tên Thánh cho Em Bé là gì?
Cha Mẹ: Thưa Tên Cháu là: .......
Chủ Tế: Ông Bà xin Hội Thánh cho Em điều gì?
Cha Mẹ: Thưa xin phép Rửa Tội.
Chủ Tế: Khi xin Phép Rửa Tội cho con cái, là .....
Vậy Ông Bà có ý thức như vậy không?
Cha Mẹ: Thưa chúng con ý thức.
Chủ Tế: Các ACE đỡ đầu, có sẵn sàng giúp đỡ...
Đỡ Đầu: Thưa chúng con sẵn sàng.
Chủ Tế: Các con thân mến, Cộng Đoàn Kitô Hữu...

2. Phụng Vụ Lời Chúa (Phúc Âm, chia sẻ ... )

3. Lời Nguyện Giáo Dân:
Chủ Tể: Anh Chị Em thân mến, chúng ta hãy cầu xin ...

a) Nhờ Mầu Nhiệm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa, xin Chúa đoái thương dùng Phép Rửa Tội mà tái sinh (các) Em này, và thâu nhận (các) Em vào Hội Thánh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa – Xin Chúa nhận lời chúng con.
b) Nhờ Phép Rửa Tội và Phép Thêm Sức, xin Chúa đoái thương cho (các) Em trở thành Môn Đệ trung tín và chứng nhân Phúc Âm của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa – Xin Chúa nhận lời chúng con.
c) Xin Chúa đoái thương cho (các) Em nhờ đời sống Thánh Thiện, được hưởng niềm vui Nước Trời. Chúng con cầu xin Chúa,
- Xin Chúa nhận lời chúng con.

d) Xin Chúa đoái thương cho Cha Mẹ và những Người Đỡ Đầu nên gương sáng Đức Tin cho (các) Em. Chúng con cầu xin Chúa,
- Xin Chúa nhận lời chúng con.
e) Xin Chúa đoái thương luôn luôn gìn giữ Gia Đình (các) Em trong Tình Yêu của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa
Xin Chúa nhận lời chúng con.
f) Xin Chúa đoái thương làm cho On Phép Rửa Tội sống mạnh lại trong mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin Chúa
Xin Chúa nhận lời chúng con.
- Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời - Cầu cho chúng con
- Thánh Gioan Tẩy Giả - Cầu cho chúng con
- Thánh Phêrô và Thánh Phaolô - Cầu cho chúng con
- (Các Thánh Quan Thầy ...) - Cầu cho chúng con.
- Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa - Cầu cho chúng con.

4. Lời Nguyện Trừ Tà và Nghi Thức Xức Dầu (trên ngực):

Chủ Tế: Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, Chúa đã sai Con Chúa xuống trần gian để trục xuất quyền lực của ác thần Satan ra khỏi chúng con... chúng con nài xin Chúa... Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. – Amen.

Xin Chúa Kitô Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho (các) con ... Đấng Hằng Sống và Hiển Trị muôn đời. – Amen.

5. Làm Phép Nước Rửa Tội:
Anh Chị Em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ...

a) Chúc tụng Chúa Cha Toàn Năng, Đấng dựng nên nước để rửa sạch và nuôi sống
- CĐ. Xin chúc tụng Chúa.
b) Chúc tụng Chúa Con ...
- CĐ. Xin chúc tụng Chúa.
c) Chúc tụng Chúa Thánh Thần...
- CĐ. Xin chúc tụng Chúa.
d) Lạy Chúa là Cha chúng con, xin đến giúp chúng con...
- CĐ. Xin Chúa nhận lời chúng con.
e) Xin Chúa Thánh Hóa Nước này...
- CĐ. Xin Chúa nhận lời chúng con.
f) Xin Chúa Thánh Hóa Nước này do Chúa tạo thành...
- CĐ. Xin Chúa nhận lời chúng con.
g) Chúa đã gọi các tôi tớ Chúa là ... đến lãnh phép Rửa Tội... Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
- CĐ. Amen.

6. Từ bỏ tà thần và Tuyên Xưng Đức Tin:
Chủ Tế: Anh Chị Em thân mến, là những bậc làm Cha Mẹ và những Người Đỡ Đầu... (vậy xin hỏi Anh Chị Em):

a) Anh Chị Em có từ bỏ ma quỉ không?
– CĐ. Thưa từ bỏ.

b) từ bỏ mọi việc của ma quỉ không?
– CĐ. Thưa từ bỏ.

c) mọi sự sang trọng của ma quỉ không?
– CĐ. Thưa từ bỏ.

d) Tin Kính Thiên Chúa.... không?
– CĐ. Chúng con tin.

e) Tin Kính Đức Giêsu Kitô... không?
– CĐ. Chúng con tin.

f) Tin Kính Đức Chúa Thánh Thần ... ?
– CĐ. Chúng con tin.

g) Đó là Đức Tin của chúng ta...
– CĐ. Amen.

Vậy Anh Chị Em có muốn cho (các) Em đây được Rửa Tội ?
– Cộng Đoàn: Chúng con muốn.


7. Nghi Thức Rửa Tội (đổ nước 3 lần trên trán Em Bé):

(Tên Thánh) ... CHA RỬA CON,
NHÂN DANH CHA, VÀ CON, VÀ THÁNH THẦN.


8. Xức Dầu Thánh (trên đỉnh đầu Em Bé):

Chủ Tế: Thiên Chúa Toàn Năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát (các) con khỏi tội, và tái sinh (các) con bởi Nước và Chúa Thánh Thần. Chính Người xức Dầu Cứu Độ cho (các) con, để sau khi nhập đoàn với Dân Người, (các) con mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là Tư Tế, Tiên Tri, và Vương Đế đến cõi sống đời đời. – CĐ. Amen.

9. Trao Áo Trắng (đặt lên ngực Em Bé):

Chủ Tế: (Các) con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc Áo Trắng này là dấu chỉ Tước Vị của (các) con...

10. Trao Nến Sáng (cho Người Đỡ Đầu):
Chủ Tế: Hãy nhận lấy Ánh Sáng Chúa Kitô... Anh Chị Em thân mến, là những Bậc làm Cha Mẹ, và những Người Đỡ Đầu...

11. Kinh Lạy

Chủ Tế: Anh Chị Em thân mến, nhờ Phép Rửa Tội, (các) Em này đã được tái sinh... chúng ta cùng cầu nguyện như Chúa Kitô đã dậy chúng ta. – CĐ. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

12. Phép Lành (trên các người Mẹ, người Cha, và Cộng Đoàn)


13. Dâng Mình cho Đức Mẹ
Lạy Đức Maria Trinh Vương, là Mẹ Thương Xót của con, Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội do Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho Mẹ. Xin Mẹ lấy Đặc Ân ấy bao phủ trên con. Thánh hóa và gìn giữ con khỏi mọi mưu chước ma quỉ để cho tình yêu và thân xác con được trong sạch trước mặt Chúa luôn luôn.

Xin Mẹ hãy lấy Đức Đơn Sơ Điềm Tĩnh. Trung Thành Khôn Ngoan. Hiền Dịu và Quả Cảm của Mẹ thay thế vào lòng con để làm cho con sống một cuộc đời như Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ biết con yếu đuối bất lực trong tất cả mọi sự, nên con trông cậy phó thác hoàn toàn nơi Mẹ. Xin Mẹ hãy sống và hành động trong con mãi mãi. Amen.