Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima

Our Lady of Fatima
5109 E Lancaster Ave, Fort Worth, TX 76112
Phone: (817) 446-4114


Link Fort Worth Diocese - Safe Envinroment Training(Có tiếng Việt):

Safe Envinroment Training Online

Xin liên lạc thây Lợi để biếtt thêm chi tiết.
Email to : Trần Lợi
Điện thoại : 817-247-0940

PHỤNG VỤ VÀ SINH HOẠT THÁNG 3, 2018
Tháng Kính Thánh Giuse

Ngày 4/3 Chúa Nhật 3 Mùa Chay B
Ngày 11/3 Chúa Nhật 4 Mùa Chay B
Ngày 18/3 Chúa Nhật 5 Mùa Chay B. (Ngày Tĩnh Tâm Chung của Giáo Xứ từ
9:00am - 4:00pm. (Xin xem Chương Trình Tĩnh Tâm ở dưới).
9:00am Thánh Lễ Tĩnh Tâm chung Giáo Xứ.
12:00pm Thánh Lễ cho các em học sinh tại Hội Trường Thánh Giuse.
Ngày 19/3 Lễ Kính Thánh Cả Giuse. (Lễ Trọng).
8:00am Lễ Sáng.
* LƯU Ý ĐẶC BIỆT : LỄ HẰNG NGÀY TỪ Thứ 2 (19/3) - Thứ 7 (24/3): Lễ Sáng 8:00am thay lễ Chiều 6:30pm, vì các Chiều Ngày trong tuần này quí Cha giải tội cho các giáo xứ: 19-20 (Arlington) , 21 (Ki-tô Vua), 22 (Fatima).
Ngày 22/3 Ngày HÒA GIẢI MÙA CHAY của Giáo Xứ: Bắt đầu Giải Tội từ 6:15pm - 8:30pm.
Ngày 25/3 Chúa Nhật Lễ Lá - Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa.
Ngày 26/3 Thứ 2 Tuần Thánh.
Ngày 27/3 Thứ 3 Tuần Thánh. 8:00am Lễ Sáng thay Lễ Chiều.
Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa Fort Worth lúc 5:30pm. Mời mọi người tham dự để cầu cho các Linh Mục.
Ngày 28/3 Thứ 4 Tuần Thánh.
Ngày 29/3 Thứ 5 Tuần Thánh: THÁNH LỄ TIỆC LY. Quan Thày Thừa Tác Viên Thánh Thể.
7:00pm Thánh Lễ Tưởng Niệm Chúa Thiết Lập Bí Tích Thánh Thể, Chức Linh Mục và điều răn của Chúa về Đức Bác Ái: Rửa Chân cho các tông đồ. ** Sau Thánh Lễ sẽ Kiệu Thánh Thể và Chầu Luân Phiên tại Hội Trường Thánh Giuse (Hội Trường Nhỏ) - (xem Chương Trình phân chia giờ Chầu).
Ngày 30/3 Thứ 6 Tuần Thánh: TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
3:00pm Giờ Kinh Kính Chúa Tình Thương.
5:30pm Ngắm Sự Thương Khó Chúa Giesu.
* Các em trường Giáo Lý/Việt Ngữ đóng Tuồng Thương Khó Chúa.
7:00pm Nghi Thức Tôn Thờ Thánh Giá.
* Viếng Đàng Thánh Giá Trọng Thể chung quanh khuân viên Nhà Thờ (Ơn Đại Xá).
* Nghi Thức Táng Xác Chúa trong mồ. Hôn Chân Chúa và Cầu Nguyện trước Mồ Chúa tại Hội Trường lớn từ tối Thứ Sáu tới chiều Thứ Bảy.
Ngày 31/3 Thứ 7 Tuần Thánh: Vọng Phục Sinh.
3:00pm Giờ Kinh Kính Chúa Tình Thương và Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
8:30pm Đại Lễ Vọng Phục Sinh.
Ngày 1/4 Chúa Nhật Phục Sinh - Lễ Trọng.
10:00am Đai Lễ Chúa Phục Sinh.
12:00pm KHÔNG LỄ

Thoại Cảnh Cuộc Khổ Nạn (2013)

Thánh Lễ:
- Chúa Nhật: 9am & 12pm noon
- Thứ Bảy: 5pm (Lễ Chúa Nhật)
- Thứ Bảy đầu tháng:       8am
- Thứ Ba hằng tuần:         8am
- Thứ Hai, Tư, Năm, Sáu: 6pm
- Lễ Buộc (nghỉ việc):
     9:00am và 12:00 noon
- Lễ Buộc (không nghỉ):
     9:00am và 7:00pm
- Lễ Đặc Biệt ngoại lệ:
     10am (sẽ thông báo từng dịp)

Chầu Thánh Thể:
- Thứ Năm hằng tuần:
     Nửa giờ sau Lễ.
- Thứ Năm đầu tháng:
     Nửa giờ sau Lễ
- Thứ Sáu đầu tháng:
     Sau Lễ tới 8pm
- Thứ Bảy đầu tháng:
     Nửa giờ sau Lễ.

Rửa Tội:
- Sau Lễ 12:00pm tại Nhà Thờ

Giải Tội:
- Nửa giờ trước các Thánh Lễ,
- Hoặc liên lạc các Cha.

Hôn Phối:
- Làm giấy tờ với Cha Xứ ít nhất 4 tháng trước ngày cưới.

Xức Dầu:
- Xin liên lạc sớm với các Cha.

© 2018 Our Lady of Fatima Catholic Church - Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima, Fort Worth, Texas, USA.