Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima hân hoan chào mừng Quí Vị - Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ chúc lành trên Quí Vị và Quí Quyến hôm nay và mãi mãi.
Giáo Xứ Banner
Mục Đích Bí Tích HĐGX Andrê Phú Yên Bản Tin Hình Ảnh Hội Trường Đơn Từ Lịch Sử Truyền Giáo Liên Lạc Niên Lạc
Section Headings

Thánh Lễ:
- Chúa Nhật: 9am & 12pm noon
- Thứ Bảy: 5pm (Lễ Chúa Nhật)
- Thứ Bảy đầu tháng:       8am
- Thứ Ba hằng tuần:         8am
- Thứ Hai, Tư, Năm, Sáu: 6pm
- Lễ Buộc (nghỉ việc):
     9:00am và 12:00 noon
- Lễ Buộc (không nghỉ):
     9:00am và 7:00pm
- Lễ Đặc Biệt ngoại lệ:
     10am (sẽ thông báo từng dịp)

Chầu Thánh Thể:
- Thứ Năm hằng tuần:
     Nửa giờ sau Lễ.
- Thứ Năm đầu tháng:
     Nửa giờ sau Lễ
- Thứ Sáu đầu tháng:
     Sau Lễ tới 8pm
- Thứ Bảy đầu tháng:
     Nửa giờ sau Lễ.

Rửa Tội:
- Sau Lễ 12:00pm tại Nhà Thờ

Giải Tội:
- Nửa giờ trước các Thánh Lễ,
- Hoặc liên lạc các Cha.

Hôn Phối:
- Làm giấy tờ với Cha Xứ ít nhất 4 tháng trước ngày cưới.

Xức Dầu:
- Xin liên lạc sớm với các Cha.

Ngày 1 tháng 9 năm 2015

Ông Bà và Anh Chị Em rất đáng mến trong Chúa Kitô và Đức Mẹ Fatima, Đây là Lá Thứ Mục Vụ đây tiên tôi gửi tới anh chị em với tư cách là Cha Chánh Xứ. Nguyện xin bình an và phúc lành của Thiên Chúa và Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse tuôn đổ trên mỗi người và gia đình anh chị em hôm nay và mãi mãi. Tôi cũng nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse luôn chở và gìn giữ, hướng dẫn mọi hoạt động của Giáo Xứ, luôn hướng về Vinh Danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Thứ đến, tôi tha thiết kêu gọi anh chị em, chúng ta sửa soạn cùng nhau làm một số công việc như sau:

1) Về Phần Linh Thiêng: Cảm Tạ Thiên Chúa. Nhìn lại những công trình, những việc đã làm trong quá khứ và hiện tại chúng ta đang được thụ hưởng, tôi không thể nào quên tình Chúa Yêu Thương anh chị em Giáo Xứ Fatima suốt nhiều năm qua, bắt đầu từ Nhà Thờ Giáo Xứ Mỹ St. Rita. Biết bao nhiêu khó khăn mà quý ông bà và anh chị em là những người đầu tiên của Giáo Xứ Fatima đã phải cố gắng vượt qua. Những anh chị em tiên khởi của Giáo Xứ Fatima đây thật xứng đáng cho chúng ta là những người hậu thế ghi ơn muôn đời. Thật vậy, chúng ta đang thừa hưởng những gia tài kho tàng quí báu là mồ hôi, công sức và hy sinh tiền của, sức lực, tài năng của những bậc tiền bối của Giáo Xứ để lại. Có những vị vẫn còn sống và vẫn còn tiếp tục hăng say hy sinh cho Giáo Xứ, cho Đức Mẹ Fatima. Những cũng có những vị đã qua đời. Chúng ta hãy cùng cảm tạ Thiên Chúa về những hồng ân vĩ đại và cao cả này. Chúng ta cũng đừng quên cầu nguyện cho những anh chị em đã hy sinh cho Giáo Xứ đã ra đi trước chúng ta, được Chúa thưởng công hạnh phúc đời đời trên Thiên Đàng.

2/ Về Thể Chất: Nhìn vào hiện tại của Giáo Xứ. Sau 40 năm (1975 - 2015) một số anh chị em của Giáo Xứ bắt đầu cuộc sống tại Fort Worth và tụ họp thành lập cộng đoàn nhỏ bé Fatima này: không có Nhà Thờ riêng, không có hội trường để sinh hoạt, để dạy Giáo Lý, học tiếng Việt. Tất cả đều lệ thuộc vào xứ Mỹ và rất giới hạn, có khi còn bị cấm đoán và giới hạn đủ điều. Rồi, với nhiều hy sinh và cố gắng, các quý Cha Quản Nhiệm và anh chị em Hội Đồng Mục Vụ của Cộng Đoàn Fatima đã tìm mọi cách để đáp ứng số giáo dân ngày càng gia tăng tới tham dự các Thánh Lễ. Với sự khôn ngoan của quý Cha Quản Nhiệm, các anh chị em Hội Đồng Mục Vụ và đặc biệt là được sự đồng ý của Đức Giám Mục Giáo Phận, chúng ta đã được trở thành một Giáo Xứ biệt lập và to lớn như hôm nay, về nhân sự cũng như về Nhà Thờ, Hội Trường và các lớp học. Thêm vào đó, có bãi đậu xe rộng rãi, tuy không được hoàn toàn vuông vắn nhưng cũng có thể đáp ứng lại tương đối đầy đủ cho anh chị em đậu trong các Chúa Nhật, ngoại trừ các đại lễ thì còn thiếu. (Hy vọng ngày gần đây chúng ta có một Parking Lot vuông vắn hơn!!). Và, còn có một Nhà Xứ đẹp, rộng rãi cho quý Cha nghỉ dưỡng sức, hầu có thể phục vụ anh chị em cách hoàn hảo hơn.

                       Xin Đọc Tiếp

CHƯƠNG TRÌNH PHỤC SINH 2016

                            THỨ NĂM TUẦN THÁNH:

 7:00 PM-  THÁNH LỄ

  CHƯƠNG TRÌNH CHẦU TẠI NHÀ NGUYỆN

 9:15 PM-10:00 PM:      ĐOÀN TNTT & CÁC CA ĐOÀN

10:45PM-11:30PM:        BCH CÁC GIÁO KHU, BAN CBLC, BAN TTVTT

 11:30PM-12:15AM:        HĐMV & HĐTC

                              THỨ SÁU TUẦN THÁNH:

   XIN QUÍ VỊ MANG THEO RICE BOWL GIÚP NGƯỜI KÉM MAY MẮN

2:45 PM - VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

3:00 PM-  LẦN CHUỖI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

6:00 PM-  NGẮM ĐỨNG, DÂNG HẠT

7:00 PM-  NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU.

                                   THỨ BẢY TUẦN THÁNH:

 8:00 AM – 2:45 PM:  VIẾNG MỒ THÁNH

2:45 PM - VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

3:00 PM-  LẦN CHUỖI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 8:30 PM-  NGHI THỨC VỌNG PHỤC SINH, THÁNH LỄ

                          CHÚA NHẬT PHỤC SINH

10:00 AM- ĐẠI LỄ PHỤC SINH (MỘT LỄ HÔM NAY)

 World Youth Day - Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới - Kraków, Poland

July 25- July 31, 2016


 Năm Hồng Ân Lòng Chúa Thương Xót 2016

Kính mời Ông-Bà và Anh-Chi tham dự chuyến Hành Hương 11 ngày với Nhóm Lòng Chúa Thương Xót của GXĐM Fatima ngày 14-24, Tháng 10 năm 2016 
Chương Trình Hành Hương