Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima

Our Lady of Fatima
5109 E Lancaster Ave, Fort Worth, TX 76112
Phone: (817) 446-4114


Link Fort Worth Diocese - Safe Envinroment Training(Có tiếng Việt):

Safe Envinroment Training Online

Xin liên lạc thây Lợi để biếtt thêm chi tiết.
Email to : Trần Lợi
Điện thoại : 817-247-0940

SINH HOẠT & LỄ TRỌNG TRONG GIÁO XỨ THÁNG 4/2018

Ngày 31/3 Thứ 7 Tuần Thánh: Vọng Phục Sinh.
3:00pm Giờ Kinh Kính Chúa Tình Thương và Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
8:30pm Đại Lễ Vọng Phục Sinh.
Ngày 1/4 Chúa Nhật Phục Sinh - Lễ Trọng.
10:00am Đai Lễ Chúa Phục Sinh.
12:00pm KHÔNG LỄ
Ngày 2–7 tháng 4 Lễ Trọng Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Ngày 8/4 Chúa Nhật 2 Phục Sinh. Lễ Chúa Tình Thương.
KIỆU Chúa Tình Thương.
Ban Ơn Toàn Xá với những điều kiện thông thường. (Ơn Toàn Xá là dịp đặc biệt ban ân sùng và ơn tha thứ cho mọi người.)
Quan Thày của Nhóm Lòng Thương Xót Chúa.
3:00pm Lần Hạt Kính Chúa Tình Thương đặc biệt chung tại Nhà Thờ.
Ngày 9/4 Lễ TRUYỀN TIN . Lễ Trọng.
Ngày 15/4 Chúa Nhật 3 Phục Sinh
Ngày 22/4 Chúa Nhật 4 Phục Sinh. - LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH.
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi.
Ngày 29/4 Ngày Cầu Cho Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam.

1. BAN AN NINH VÀ TRẬT TỰ KÊU GỌI.

Vì hoàn cảnh thời thế nhiều thay đổi có thể nguy hại đến cuộc sống của tất cả Cộng đoàn giáo xứ và cho mỗi cá nhân, Giáo phận Fort Worth đã muốn tất cả các Giáo Xứ trong giáo phận chỉnh đốn và gia tăng việc giữ an ninh và trật tự  cho mỗi giáo xứ.  Đây không phải là một chọn lựa nhưng là một bắt buộc của Giáo Phận.  Do đó, trong tuần qua, anh em trong Hội Đồng Giáo Xứ đã thuê người giữ trật tự trong các Thánh Lễ Chúa Nhật hay dịp đặc biệt như Thứ 5 và Thứ 6 Tuần Thánh. 

         Để phối hợp chặt chẽ giữa Ban Trật Tự của Giáo Xứ và với cảnh sát, Ban Trật Tự cần thêm một số anh chị em hy sinh tham gia vào ban để có đủ người làm việc với nhân viên an ninh trong những trường hợp khẩn cấp.  Anh chị em nào có thể hy sinh giúp, xin liên lạc với anh Trưởng Ban Trật Tự hay anh Chủ Tịch Trang.

2. CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ CHO TRẬT TỰ AN NINH.

Theo ước tính một cách tổng quát dựa theo các tuần trong năm và các lễ trọng hay dịp ngoại lệ: đầu năm, quan thày, giáng sinh, phục sinh vân vân, với giá là $35 một giờ, để thuê cảnh sát/nhân viên an ninh, một năm chúng ta cũng phải chi thêm ra ít nhất là $10,000.  Vì lợi ích chung và tốt cho mỗi người, Giáo Xứ sẽ tiếp tục thuê nhân viên an ninh, dù có tốt kém bao nhiêu chúng ta cũng vẫn làm.  Để hỗ trợ thêm cho việc này, Giáo Xứ sẽ có những ngày để thu tiền lần thứ hai trong năm cho quỹ này.  Xin anh chị em quảng đại đóng góp.  Kẻ ít người nhiều theo khả năng của mình, chúng ta sẽ thành công.

3. NGÀY ĐỨC MẸ CHUNG LIÊN GIÁO XỨ VIỆT NAM THUỘC GIÁO PHẬN FORT WORTH - (May 12, 2018).

Trong mấy phiên họp của các Chủ Tịch Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo, Arlington & Chúa Ki-tô Vua & Đức Mẹ Fatima, Fort Worth + Giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm, Wichita Fall với Cha Giáo Đốc Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia, Forest Hill, thuộc Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc vào cuối năm 2017 và tháng 3, 2018 vừa qua, tất cả đã đồng ý cùng với nhau tổ chức 1 ngày Kính Đức Mẹ chung. 

Với quyết định này, phân chia phận sự cho các giáo xứ đã được các Cha Xứ và Chủ Tịch hay Đại Diện Giáo Xứ đồng ý là mỗi năm 3 Giáo Xứ CTTĐ Arlington, Chúa Kitô Vua và Đức Fatima sẽ thay nhau đứng đầu Ban Tổ Chức cho Ngày Đức Mẹ này.  Năm nay (2018) là Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Arlington làm đầu, các giáo xứ khác sẽ cùng cộng tác giúp theo phân chia của Ban Tổ Chức đề nghị.

4. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT NGÀY ĐỨC MẸ LIÊN GIÁO XỨ GIÁO PHẬN FORT WORTH.

         Theo như chúng tôi được biết, Chương Trình Ngày Đức Mẹ Liên Giáo Xứ sẽ bắt đầu từ Trưa Thứ Bảy, ngày 12 tháng 5, 2018 cho tới 9-10:00pm cùng ngày.

Chương Trình gồm Hội Thảo cho người lớn và Giới Trẻ. Giờ Chúa Tình Thương và Đền Tạ.  Thánh Lễ Đại Trào và Văn Nghệ giúp vui do các Giáo Xứ đóng góp. 

Kính mời toàn thể anh chị em tới tham dự và cầu nguyện để tỏ lòng đoàn kết

Chương Trình chi tiết sẽ thông báo và cổ động sau.

5. PHÂN CÔNG CỦA GIÁO XỨ ĐỨC FATIMA CHO NGÀY ĐỨC MẸ LIÊN GIÁO XỨ.

         Ban Tổ Chức Ngày Đức Mẹ Liên Giáo Xứ đã phân chia    cho Giáo Xứ Fatima: 

Việc Điều Hành Cuộc Rước Đức Mẹ Thánh Du.  Nhiệm vụ của  Giáo Xứ là điều khiển cuộc rước, lo Kiệu và Đoàn Dâng Hoa, Hát Thánh Nhạc cho cuộc rước etc. 

Giáo Xứ sẽ lo sao cho cuộc rước được trật tự, an toàn và tốt đẹp.

 Cám các cột cờ trong khuân viên Trung Tâm Tĩnh Tâm.

 Kêu mời các Ca Đoàn trong Giáo Xứ hát trong Thánh Lễ Đại Trào với Ca Đoàn giáo xứ CTTĐ

    và KitôVua. Cùng cộng tác để thu dọn vệ sinh + Trật Tự (nếu cần).

6. CÁM ƠN GIÚP GIÁO XỨ MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 2018.

Giáo Xứ xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ và Tài   Chánh, Ban Bảo Trì, Ban Ngành, Hội Đoàn, Đoàn Thể, và tất cả anh chị em tình nguyện khác đã tích cực tham gia và giúp cho các sinh hoạt của Giáo Xứ tốt đẹp, đặc biệt những ngày trong Tuần Thánh và  Đại Lễ Phục Sinh 2018. 

         Giáo Xứ rất biết ơn tất cả anh chị em đã mỗi người một việc đã giúp đỡ nhau để các ngày Tĩnh Tâm chung và Tĩnh Tâm riêng Trường Giáo Lý/Việt Ngữ và Chương Trình Nghi Lễ của Mùa Chay và Đại Lễ Phục Sinh Giáo Xứ được diễn ra các tốt đẹp.  Có những anh chị em đã hy sinh nghỉ công việc làm ăn để lo cho công việc giáo xứ trong những ngày qua.  Xin Thiên Chúa và Mẹ Fatima trả công bội hậu cho anh chị em đời này và đời sau.  

7. CÁM ƠN HOA ĐÀI ĐỨC MẸ 2018

Giáo Xứ xin chân thành cám ơn một gia đình đã quảng đại dâng hơn 60 bình bông để trưng cho 4 chậu hoa lớn chung quanh Đài Đức Mẹ dịp Phục Sinh 2018.  Xin Mẹ Fatima trả công bội hậu cho gia đình. 

         Đài Đức Mẹ trong các dịp Đại Lễ hoặc quanh năm luôn luôn cần nhiều hoa để dâng kính Mẹ.  Gia đình hay cá nhân nào có khả năng và muốn tỏ bày lòng biết ơn và tôn kính Mẹ, xin cho Cha Xứ hay Hội Đồng Mục Vụ biết.

8. CHÚC MỪNG RỬA TỘI.

Giáo Xứ chúc mừng anh chị em được lãnh các Bí Tích: Rửa Tội, Rước Mình Thánh Chúa, và Thêm Sức trong Đêm Phục Sinh 2018.  Xin Thiên Chúa tẩy rửa anh chị em sạch mọi vết nhơ tội lỗi và ban sức mạnh Chúa Thánh Thần để anh chị em sống Đức Tin, thực hành Đức Mến và Trông Cậy Chúa vừng bền.

9. CHÚC MỪNG CÁC ANH CHỊ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Giáo Xứ chúc mừng các anh chị cử hành Bí Tích Hôn Phối trong tháng 4, 2018.  Kính chúc quý anh chị tràn đầy thánh thiện, bình an, hạnh phúc nhất là Trung Thành với những Lời Ước Hôn Nhân của mình tới cùng.  Kính Chúc quý anh chị Trăm Năm Hạnh Phúc với nhau và với con cái, cháu chắt.

10. BÁT GẠO TÌNH  THƯƠNG  CHO  NGƯỜI NGHÈO MÙA CHAY -  RICE BOWL 2018

Xin anh chị em mang lại các hộp "Bát Gạo Tình Thương" cho người nghèo mà anh chị em đã hy sinh trong Mùa Chay 2018 vào Chúa Nhật tuần 2 Phục Sinh (April 7).  Xin cám ơn lòng quảng đại, rộng lượng của anh chị em.

11. GIÚP NGƯỜI NGHÈO, MỒ CÔI, PHONG CÙI, CÔ NHI  Ở VIỆT NAM.

Ban Truyền Giáo Dòng Đồng Công ở Việt Nam qua nhiều năm đã và đang tích cực hoạt động giúp đỡ những Trung Tâm Mồ Côi, Phong Cùi, Cô Nhi và Người Nghèo trên khắp Nước Việt Nam.

Trong Mùa Chay Thánh 2013, Ban Truyền Giáo Dòng Đồng Công gửi tới anh chị em một số hình ảnh sinh hoạt trong năm vừa qua và kêu gọi anh chị em tiếp tay với Quí Cha, Quí Thầy làm việc tông đồ.  Như những năm trước đây, anh chị em ở Amarillo đã tích cực hy sinh và giúp đỡ một cách hết sức quảng đại.  Hy vọng năm nay anh chị em cũng tiếp tục giúp đỡ.  Mọi đóng góp sẽ được trực tiếp trao về Nhà Dòng Việt Nam.  Không đi qua một cơ quan nào của chính phủ.  Ban Truyền Giáo xin chân thành cám ơn anh chị em đã quảng đại ủng hộ trong năm qua.  Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho anh chị em bây giờ và trên Thiên Đàng.

12.                 BỆNH NHÂN TRONG GIÁO XỨ

         Một số anh chị em bệnh trong Giáo Xứ  đang cần lời cầu nguyện của anh chị em.   Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho họ.

Lưu Ý:  Gia đình anh chị em nào có người bệnh nặng tại nhà riêng hay nằm tại Bệnh Viện cần cầu nguyện hay xức dầu, hoặc Rước Mình Thánh Chúa . . .  xin vui lòng cho Cha Xứ hay anh Trưởng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể biết để giúp đỡ và đưa Mình Thánh.

13.                 LỊCH TRÌNH TÔN VƯƠNG ĐỨC MẸ 2018 – KHU MARTINÔ

·      Chúa Nhật ngày 1 tháng 4, 2018: vào lúc 5 giờ chiều

7109 Craig St.

Fort Worth, TX 76112

·      Chúa Nhật ngày 08 tháng 4, 2018: vào lúc 5 giờ chiều

Tại gia đình anh chị Đỗ Minh Tiến

2319 Megan Way Dr.

Arlington, TX 76016

·      Chúa Nhật ngày 15 tháng 4, 2018: vào lúc 5 giờ chiều

Tại gia đình anh chị Hồ Anthony Thu

2883 Jerett Dr.

Grand Praire, TX 75052

·      Chúa Nhật ngày 22 tháng 4, 2018: vào lúc 5 giờ chiều

Tại gia đình ông bà Nguyễn Văn Bá

2525   Sherry St.

Arlington, TX 76014

·      Chúa Nhật ngày 29 tháng 4, 2018: vào lúc 5 giờ chiều

Tại gia đình bà Trần Thị Thoa

6611   FairGlen Dr.

Arlington, TX 76002

© 2018 Our Lady of Fatima Catholic Church - Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima, Fort Worth, Texas, USA.